• 15 grudnia w Moskwie odbyła się uroczysta premiera książki Iriny Nikolskiej "Zygmunt Krauze i jego muzyka".
  • 26 marca 2017 r. w Katowicach po raz pierwszy wykonano nowy utwór na piano Rhodes i orkiestrę smyczkową.
  • 20 listopada 2015 r. w Operze Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się prapremiera opery "Olimpia z Gdańska" z muzyką Zygmunta Krauzego.
  • 1
  • 2
  • 3

Pianista Recenzje recitali

Zygmunt Krauze jest jednym z nielicznych kompozytorów wykonujących swoje utwory.

Więcej

Kompozytor Recenzje utworów

Twórczość Zygmunta Krauze została doceniona przez krytyków na całym świecie.

Więcej

Media Prasa i wywiady

O sztuce, wrażliwości i charakterystycznym stylu w muzyce napisano już wiele.

Więcej

Recitale

fortepianowe

Pianista Zygmunt Krauze posiada w swoim repertuarze utwory klasyczne, romantyczne i współczene, jednak jego specjalnością jest muzyka XX wieku.

  • Jego interpretacje maja osobisty charakter poprzez stosowanie niezwykłej dynamiki, tempa i artykulacji, a ponadto posiadają silny ładunek emocjonalny.
  • Często, w trakcie swoich recitali, improwizuje na utworach klasycznych i romantycznych, co wzbudza niekłamany zachwyt licznie zgromadzonej publiczności.

Więcej informacji

Wybrane albumy

Kalendarium 2018

4 luty, Preludia do Bukolik, Polska Orkiestra Radiowa, Michal Klauza – dyr., Zygmunt
Krauze – fortepian. Festiwal Witolda Lutoslawskiego Łańcuch. Warszawa

22 maj, Koncert Fortepianowy No.2, Sinfonia Varsovia, Ewa Strusinska – dyr., Zygmunt
Krauze – fortepian., Festiwal Trzy-Czte- Ry, Warszawa

2 czerwca, Kwintet Fortepianowy, Andrzej Karałow – fortepian, Kwartet Smyczkowy im.
K. Szymanowskiego, festiwal Trzy-Czte- Ry, Warszawa

6 czerwca, Quatuor pour la naissance, Piotr Lato – klarnet, Janusz Wawrowski – skrzypce,
Anna Armatys-Borrelli – wiolonczela, Bartłomiej Kominek – fortepian. Festiwal Trzy-
Czte-Ry, Warszwa

10 czerwca, Polychromie. Julian Paprocki – klarnet, Tomasz Świątczyński – puzon,
Maciej Grzybowski – fortepian, Karol Marianowski – wiolonczela

12 czerwca, Piece for Orchestra No.3, Sinfonia Varsovia, Michał Klauza – dyrygent.

30 czerwca – 5 sierpnia, dyrektor artystyczny festiwalu Ogrody Muzyczne, Warszawa

4 lipca, Koncert Fortepianowy No.2, Sinfonia Varsovia, dyr – Ewa Strusinska, Zygmunt
Krauze – fortepian. Festiwal Ogrody Muzyczna. Warszawa

29 lipca – 10 sierpnia, dyrektor artystyczny Międzynarodowych Kursów Letnich dla
Kompozytorów “Synthetis”, Radziejowice

4 sierpnia, recital fortepianowy: Simeon ten Holt- Soloduivelsdance, B.Schaeffer-
NonStop, Z. Krauze: Rivierre souterraine, Stone Music. Radziejowice

8 września, Canzona, Rivierre souterraine, Arabesque, Poem of Apollinaire. Studio
Noswej Muzyki (ASM) dyr. – Vladimir Tarnopolski. Moskwa

13 września, Soundscape, Aus aller Welt stammende, Folk Music 2 (premiere). RPA
Ensemble, Warszatat Muzyczny, dyr. Zygmunt Krauze. Festiwal Sacrum Profanum.
Kraków

14 września, Deklaracja (premiera), Terra Incognita. Hashtag Ensemble. Festiwal
Sacrum Profanum. Kraków.

28 pażdziernik, Koncert akordeonowy. Polska Orkiestra radiowa, dyr.- Michał Klauza.
Festiwal Generacje. Warszawa

28 listopada, Kwintet Fortepianowy, Quatuor por la naissance, Polychromie. E-Mex
Ensemble. Kolonia