Kalendarium 2018

4 luty, Preludia do Bukolik, Polska Orkiestra Radiowa, Michal Klauza – dyr., Zygmunt
Krauze – fortepian. Festiwal Witolda Lutoslawskiego Łańcuch. Warszawa

22 maj, Koncert Fortepianowy No.2, Sinfonia Varsovia, Ewa Strusinska – dyr., Zygmunt
Krauze – fortepian., Festiwal Trzy-Czte- Ry, Warszawa

2 czerwca, Kwintet Fortepianowy, Andrzej Karałow – fortepian, Kwartet Smyczkowy im.
K. Szymanowskiego, festiwal Trzy-Czte- Ry, Warszawa

6 czerwca, Quatuor pour la naissance, Piotr Lato – klarnet, Janusz Wawrowski – skrzypce,
Anna Armatys-Borrelli – wiolonczela, Bartłomiej Kominek – fortepian. Festiwal Trzy-
Czte-Ry, Warszwa

10 czerwca, Polychromie. Julian Paprocki – klarnet, Tomasz Świątczyński – puzon,
Maciej Grzybowski – fortepian, Karol Marianowski – wiolonczela

12 czerwca, Piece for Orchestra No.3, Sinfonia Varsovia, Michał Klauza – dyrygent.

30 czerwca – 5 sierpnia, dyrektor artystyczny festiwalu Ogrody Muzyczne, Warszawa

4 lipca, Koncert Fortepianowy No.2, Sinfonia Varsovia, dyr – Ewa Strusinska, Zygmunt
Krauze – fortepian. Festiwal Ogrody Muzyczna. Warszawa

29 lipca – 10 sierpnia, dyrektor artystyczny Międzynarodowych Kursów Letnich dla
Kompozytorów “Synthetis”, Radziejowice

4 sierpnia, recital fortepianowy: Simeon ten Holt- Soloduivelsdance, B.Schaeffer-
NonStop, Z. Krauze: Rivierre souterraine, Stone Music. Radziejowice

8 września, Canzona, Rivierre souterraine, Arabesque, Poem of Apollinaire. Studio
Noswej Muzyki (ASM) dyr. – Vladimir Tarnopolski. Moskwa

13 września, Soundscape, Aus aller Welt stammende, Folk Music 2 (premiere). RPA
Ensemble, Warszatat Muzyczny, dyr. Zygmunt Krauze. Festiwal Sacrum Profanum.
Kraków

14 września, Deklaracja (premiera), Terra Incognita. Hashtag Ensemble. Festiwal
Sacrum Profanum. Kraków.

28 pażdziernik, Koncert akordeonowy. Polska Orkiestra radiowa, dyr.- Michał Klauza.
Festiwal Generacje. Warszawa

28 listopada, Kwintet Fortepianowy, Quatuor por la naissance, Polychromie. E-Mex
Ensemble. Kolonia